Archiv autora: Admin

Přihlašování na SkaZu

Svoji účast je potřeba nahlásit do zahajovací výpravy 14.9. na e-mail  an.pliskova@seznam.cz. Bližší informace budou doplněny v průběhu týdne do kalendáře v plánu akcí.

1. oddílová schůzka

Milé světlušky, milé skautky, milí rodiče,

zveme Vás na oddílovou schůzku, která se bude konat 3.9. v 17:00. Pozor, letos je to netradičně úterý. S sebou si vezměte přezůvky, blok, tužku a na sebe oddílové tričko.

Od 17:00 také proběhne informační schůzka pro nové rodiče.

Těšíme se na všechny!

Vybírání věcí na tábor skautek

Milí rodiče skautek,

jak jste si mohli všimnout v Plánu akcí, proběhne vybírání věcí skautek ve čtvrtek 27.6. od 17:30 do 18:30 na klubovně 🙂

Letní tábory 2019

Milí rodiče,
v sekci TÁBORY – LETNÍ TÁBOR 2019. Budou postupně přibývat informace týkající se obou dvou táborů.
Přihlášky je možné odevzdávat vedení na výpravách, skautky nejpozději do 1.6. – Výpravy pro rodiče, a světlušky nejpozději do 15.6. – Závěrečné výpravy.
Do data odevzdání přihlášky je potřeba mít tábor zaplacen. Vše je podrobně popsáno v dokumentu – Informace o táboru.
Informační schůzka o táboře SVĚTLUŠEK proběhne v pondělí 17. 6. od 18:00 na klubovně.