2020-05 Brigáda na Lipnici

Milé Vyriony a rodiče,

Letošní brigáda byla původně zrušena a poté práce odložena na stavěčku. Nakonec však bylo možné se potkat v malém počtu lidí a práci na tábořišti udělat. Organizace brigády na Lipnici proběhla letos velmi narychlo díky nečekanému rozvolnění. Letos jsme se sešli pouze v kruhu vedení a se dvěma mužskými silami, tedy bez rádců. K tomuto rozhodnutí nás vedla situace o změnách v chystání a organizaci tábora a celkové táborové tematice, kterou bylo třeba poupravit kvůli kovidové situaci. Táborovou tematikou bychom rádce rády překvapily až na táboře, a tudíž neprozradily už teď. Naštěstí se nám podařilo vše potřebné udělat a připravit tábořiště na letní tábory.

Děkujeme tímto všem, kteří mohli přijet a pomohly nám!

Na všechny se těšíme na stavěčce.

Vaše Vyriony