BYLY JSME V TISKU!

Dostaly jsme nabídku, která se neodmítá – představit Vyriony v Brněnském Metropolitanu. Výsledek si můžete přečíst zde.