OBNOVA ČINNOSTI

Milé Vyriony, milí rodiče,
od příštího týdne, pondělí 17.5., dochází k obnově prezenčních družinovek.

Účast na družinovce je podmíněna negativním testem. – bez něj není možná účast!!
Pokud je členka testována pravidelně ve svém školním zařízením, stačí donést vyplněné čestné prohlášení (mladší 18 let prohlášení zákonného zástupce), že podstoupila antigenní test nejdéle před 72 hod ve škole/školském zařízení s negativním výsledkem. Další možnost je potvrzení z veřejného testovacího místa, že podstoupil antigenní test nejdéle před 72 hod s negativním výsledkem. Poslední možností je provedení antigenního test přímo na místě (před začátkem schůzky) s negativním výsledkem – nutné donést si vlastní test.

Zde ke stažení formuláře na čestné prohlášeníČestné prohlášení (dítě) ; Čestné prohlášení (dospělý student) . Vyplněný dokument (podepsaný zákonným zástupcem) přineste prosím vytištěný na schůzku – zde ho musí rádkyně zkontrolovat. Bez prokázaného negativního testu se světluška či skautka nemůže družinovky zúčastnit!

Po celou dobu schůzky musí mít na sobě všichni účastníci roušku (při rozestupech méně než 2m).

Všechny družinovky se budou konat pouze venku, proto prosíme, abyste tomu přizpůsobily vybavení (vhodné oblečení, pokrývka hlavy, dostatek pití…).

Světlušky se budou scházet klasicky v pondělí od 17 do 18:30 hodin. Družinovka pro skautky bude vždy jen ve středu od 17 do 18:30 hodin.

Velice se těšíme na osobní setkání,
rádci a vedení