PAMĚTNÍCI, POMOZTE!

Všichni pamětníci oddílu pozor. Na klubovně vzniká nové dílo, kde je potřeba, abychom se dopátraly jmen našich táborů min. do roku 1990. Po velkém pátrání na klubovně jsem, ale ani zdaleka, nenašla všechny kroniky a z některých nebylo poznat, zda se jedná o skautský či světluškovský tábor atp. Proto vás prosím, koukněte do tabulky a doplňte, co víte.
S nedostatečnou kronikotékou se pojí ještě jedna moje prosba. Zapátrejte, jestli doma nějakou nemáte. Byla by škoda o vzpomínky přijít. Netýká se to jen dávnověku, ale i celkem novodobé historie.
Děkuji všem za spolupráci. Miridy