Začátek nového školního roku

Milé Vyriony, 
nový školní rok zahájíme společně v pondělí 13.9. oddílovou schůzkou.

Sejdeme se v 17:00 na klubovně. Schůzka bude trvat hodinu a půl – tedy do 18:30.
S sebou si prosím vezměte blok, tužku a šátek.

Na tuto oddílovku jsou zváni také všichni, kteří do našeho oddílu chtějí začít chodit či o tom zatím jenom uvažují. Můžete za námi přijít a podívat se, jak to u nás funguje, kdo jsme a co vám můžeme nabídnout :). 

Na oddílovce budeme také domlouvat družinové schůzky pro tento školní rok. Zatím můžete počítat s následujícími termíny:

světluškovské schůzky: pondělí a úterý – předpokládaný čas 17 – 18,30
skautská družinovka: středa – přesný čas se domluví na oddílovce

Na všechny se velmi těšíme!

za oddíl Vyriony
Theia