SKAUTING

Skauting je celosvětové hnutí, jehož posláním je prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem skautingu je připravit jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

150

YMCA

YMCA je světová křesťanská organizace mládeže, jejíž anglický název Young Men’s Christian Association překládáme jako Křesťanské sdružení mladých lidí. Dnes je YMCA rozšířená po celém světě a s počtem téměř 27 milionů členů je nejpočetnější dobrovolnou organizací mládeže.


Založena byla v Anglii v roce 1844. Její počátky v Československé republice sahají do roku 1920 a jsou spojeny s osobou prezidenta T. G. Masaryka, který YMCA poznal v Americe a přál si, aby existovala i u nás.

YMCA je sdružení necírkevní, které si jako motto zvolilo verš z evangelia sv. Jana „Aby všichni jedno byli“, což znamená, že členy YMCA mohou být všichni lidé bez ohledu na národnost, politickou příslušnost, sociální stav, náboženství či rasu, muži i ženy.

Program YMCA je tradičně pestrý. Pozornost věnuje duchovnímu a kulturnímu životu, sportu, skautingu a životu v přírodě, službě nezaměstnaným, zdravotně postiženým a všem, kteří ve svízelné situaci nemají zůstat sami. Program tvoří i jazykové kurzy, přednášky, debatní kluby a zájmové aktivity technické, výtvarné a společenské.

Prostřednictvím YMCA dochází ke spojení se světem na mezinárodních táborech, seminářích a kongresech.

V současné době má YMCA v České republice okolo 10 000 členů v místních a specializovaných sdruženích. Místní sdružení pro členy podle bydliště, specializovaná sdružení jsou zaměřena na určité věkové, sociální nebo zájmové skupiny členů – na studenty, vícečlenné rodiny, partnerské vztahy v rodinách nebo skauting pro mládež.

V YMCA pracují sportovní, výtvarné, technické, pěvecké nebo jazykové kluby pro děti a mládež. Členové YMCA připravují sociální i humanitární pomocné programy, věnují se i programům pro postižené. Každý rok pořádá YMCA okolo stovky letních táborů pro své členy i veřejnost.


O NÁS

Vyriony představují kolektiv téměř padesáti holek ve věku od šesti do pětadvaceti let, které spojuje chuť trávit volný čas něčím smysluplným, poznávat nové kamarádky a zažívat s nimi dobrodružství, na které by ve všedním světě nenarazily.

Těm nejmladším, holkám ve věku do deseti let, říkáme světlušky a starším děvčatům skautky. Zhruba v patnácti letech se skautky stávají rádkyněmi, vedou své družinky a podílí se tak na přípravě programů. V čele toho všeho stojí vedení, které dohlíží na chod oddílu, organizuje výpravy nebo jiné akce, neustále něco zařizuje, vymýšlí a chystá vše možné i nemožné.
Světlušky a skautky se pod vedením svých rádkyň scházejí každý týden na klubovně, kde se na družinovkách učí různým skautským dovednostem, hrají hry nebo něco tvoří. Všechny společně se pak potkáváme jednou za čtrnáct dní na výpravách, kdy vyjedeme na jeden nebo více dní někam do přírody.

Vrcholem celého roku jsou tábory. O jarních prázdninách jezdíme běžkovat na hory a v létě pořádáme tábor v jižních Čechách, na kterém jsme po dobu dvou až tří týdnů téměř odtrženy od civilizace, spíme v indiánských tee-pee, jezdíme na kolech, chodíme na výlety, vaříme na ohni a hrajeme nejrůznější hry. Vždy nás po celou dobu doprovází přichystaná táborová hra s nabitým programem.

150

HISTORIE ODDÍLU

Za vznikem našeho oddílu stojí skupinka holek, která se odpojila od jiného dívčího oddílu – od Severek a rozhodla se založit nový oddíl. Přesné datum vzniku je 2. října 1978. Oddíl fungoval pod 115. základní organizací SVAZARMu a nelehké úlohy hlavní vedoucí nového oddílu se ujala Jaja.
Ze začátku bylo nejdůležitější najít klubovnu a vymyslet jméno pro oddíl. Klubovna se našla na ulici Kopečné, ale s vymýšlením jména to nebylo tak snadné. Až v roce 1979, kdy se jelo poprvé na Lipnici, konečně vznikl název oddílu – Vyriony.

Přes rok se Vyriony scházely pravidelně na družinových schůzkách. Ze začátku byly tři družinky – Lysky, Vlaštovky, Kopretiny. Zanedlouho bylo holek už dost a přibyla čtvrtá družinka – Svišti. Každé léto jely holky na Lipnici na tábor. Tábořilo se podobně jako dnes. Jen se spalo pod podsadovými stany a místo vůdcovského tee-pee („hangáru“) stál na louce opravdový vojenský hangár.

V průběhu let se od nás oddělil další oddíl – Červánek. S holkami z Červánku máme společnou každoroční soutěž ve zpívání (ZáKoPí) a dřív bývaly i různé společné závody.

Od roku 1987 se holky scházely v nové klubovně na Mendláku a v roce 1989 náš oddíl přestoupil ze Svazarmu pod jiné středisko – Junák. O další rok později převzala vedení oddílu Šašek a v létě na táboře si holky poprvé užívaly večery ve sněmovním tee-pee.

V roce 1993 jsme přestoupily z Junáku do sdružení YMCA, do kterého náš oddíl patří i dnes. Navíc se opět změnila klubovna. Tentokrát jsme se přestěhovaly na Poříčí vedle pedagogické fakulty, kde se nám moc líbilo.
V roce 1997 se do role vůdkyně oddílu dostává Wang Pao – sestra Tlapky. Pod jejím vedením se skautky v roce 2001 poprvé vydávají na tábor pod tee-pee a sice ke klukům na tábořiště u Lásenice. O dva roky později byl oddíl svěřen do rukou Šišky.

Bohužel v roce 2004 si na nás nájemníci z domu na Poříčí začali stěžovat a rozhodli se, že už žádnou klubovnu v jejich domě mít nebudeme. Musely jsme se opět přestěhovat. Tentokrát na Bayerovu, do zatuchlé, zaprášené a tmavé sklepní místnosti, ve které se nikdo nezdržoval déle, než musel. Naštěstí nám po roce nabídli pomocnou ruku Trapeři a pronajali nám jednu klubovnu v jejich domku na Pivovarské 9, kde se scházíme i dnes.

V zimě v roce 2006 nám sníh zavalil na tábořišti jídelnu a nezbývalo nic jiného, než postavit novou. Kromě jídelny jsme na brigádě vyráběli spoustu tyčí, abychom mohly jet pod tee-pee poprvé i na naše tábořiště – na Lipnici.

V roce 2007 se do čela našeho oddílu dostává Tlapka, kterou pak o čtyři roky později vystřídala Pírko. Ta na letním táboře v roce 2015 svoji funkci svěřila dále a sice do rukou Čatní. Od podzimu 2011 jezdíme na většinu výprav a na všechny letní i zimní tábory světlušky i skautky dohromady.

150

ODDÍLOVÉ SYMBOLY

Oddílový znak:

Oddílový pokřik:


K veselosti mají sklony,
holky jménem Vyriony,
u dvacítky, tomu věř,
nudu nikdy nenajdeš!

Oddílová hymna:

Vpřed, vzhůru, před námi nový svět.
Před námi prapor, ten vítá den.
Život chceme žít, vždyť život není sen.
Vpřed, vpřed, v záři zlatý květ,
rozepněme křídla před námi nový svět.
V dálavách slunných čeká na nás den,
v záři ranního slunce je zaplaven.

Zní, v dál, v dál zvoní zvon polední.
Pevný je krok náš, kde slunný kraj.
V hrudi nám však zpívá srdce divnou báj.
V dál, v dál, naše mládí sní,
kol nás je ráj, radostných mladých dní.
Půjdeme lesy a lučinami v dál,
až tam kam nikdy vítr nás nezavál.

Již, hleď, hleď, mi domovu jsme blíž.
Byly jsme tam, kde lesů kraj.
V svém chladném stínu však mnohý chová taj.
Hleď, hleď, jak dohasíná den,
každý se domů vrací okouzlen.
Dnes byl to sen a zítra práce zas,
my půjdem ruku v ruce vždy v každý čas.

150

DRUŽINKY

ŠÍDLA – družinka světlušek

KDO: holky ve věku 6 – zhruba 10 let.
SCHŮZKY: každé pondělí od 17:00 do 18:30 na klubovně.
RÁDKYNĚ:
Esmée – Kristýna Poláčková
Caph – Berenika Lukášová
POKŘIK: „Rychlost, píle, odvaha – šídlo nikdy neváhá.“

MEDUŇKY – družinka světlušek

KDO: holky ve věku 6 – zhruba 10 let.
SCHŮZKY: každé úterý od 17:00 do 18:30 na klubovně.
RÁDKYNĚ:
Pixie – Anna Švomová
Lorien – Josefína Koryčánková
POKŘIK: „Meduňka je dívka hravá, radost kolem sebe dává.
Jak bylinka voňavá, každému hned pomáhá.“

LYSKY- družinka skautek

KDO: holky ve věku (zhruba)11 – 14 let.
SCHŮZKY: každou středu od 17:00 do 18:30 na klubovně.
RÁDKYNĚ:
Salome – Markéta Daňková
Erit – Barbora Karásková
Arwen – Markéta Halúzová
POKŘIK: „Rama hara rama hara, lyska vždy všem příklad dává.
Haja heja haja hou, lysky vždy všem pomohou.“

KOPRETINY- družinka skautek

KDO: holky ve věku (zhruba)11 – 14 let.
SCHŮZKY: každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 na klubovně.
RÁDKYNĚ:
Kyra – Zuzana Kratochvílová
Gwyneth – Sára Kalová
POKŘIK: „Kopretiny hola hou, rády jiným pomohou.
Při práci si zpívají, dobrý příklad dávají.“


NÁBOR

Hledáme nové členky (dívky ve věku 6 – 14 let) do našeho oddílu.

Máte-li zájem, přijďte nás navštívit na nějakou z našich schůzek, kde na vlastní kůži zjistíte, jak to u nás chodí.

Co náš oddíl nabízí:

Každý týden se scházíme na družinových schůzkách na klubovně, kde pod vedením družinových rádců hrajeme zábavné hry a věnujeme se skautským dovednostem. Kromě toho dvakrát za měsíc společně vyrážíme do přírody – na jednodenní či vícedenní výlety, vždy s pestrým programem. Během roku se také účastníme několika závodů a soutěží, ve kterých se utkáváme i s některými dalšími oddíly a v nichž můžeme zužitkovat vše, čemu se v oddíle učíme. Vrcholem naší činnosti jsou potom dva tábory, které probíhají o jarních a letních prázdninách. Jarní prázdniny trávíme na horách, kde podnikáme výlety na běžkách a v létě pravidelně vyrážíme do indiánských tee-pee na naše tábořiště v jižních Čechách, kam si starší holky (skautky) berou svá kola. Poslední tři roky jezdíme na tábory všechny dohromady (světlušky i skautky), ale na rozdílnou délku tábora. Tábor světlušek je vždy na čtrnáct dní, zatímco tábor skautek bývá třítýdenní. Každoročně je pro holky připravena napínavá táborová hra plná dobrodružství a zajímavých her.

Byly jsme v tisku:

a) Brněnský Metropolitan

Článek - Vyriony

b)  MF DNES

Článek - Vyriony 2

150

ŘEKLI O NÁS

Rodič č. 1.:

„Eliška chodí do skautu ráda hlavně proto, že hrajete „bezva“ hry,
hodně chodíte do přírody, jezdíte často na výpravy, které jsou výborně připravené.

Vždy je tam spousta zábavy, her a soutěží. Děti se učí, jak se chovat v přírodě. Dcera ráda jezdí i na jarní prázdniny a na letní tábor, protože se tam všichni znají a moc se jí tam líbí. Naučila se tam samostatnosti. Na družinovkách mají pestrý program a proto tam ráda chodí.“

Rodič č. 2.:

„Upřímně, na první schůzku jsem dceru vedla celkem s nedůvěrou, komu asi svoje 6- ti leté dítě svěřím – všechny vedoucí mi přišly dost mladé. Velmi brzy si ale získaly moji plnou důvěru, holky jsou spolehlivé, zodpovědné, kamarádské a toto všechno se moje dcera učí od nich. Za holkama chodí letos už osmý rok, ráda jezdí na výpravy a nejraději na letní tábor, který je vyvrcholením celého roku. Všem vřele doporučuji.“

Rodič č. 3.:

„Byl jsem nadšenej z atmosféry na táboře, do teepee k nám s Aničkou přišla holka, kterou jsem neznal a začala se s námi bavit, poradila Aničce co s věcma, jak dát kufr, že je dobrý si udržovat pořádek…

Teď to bude znít asi trochu staromódně:
Celkově to na mě působilo jako čistá dívčí (nezkažená dněšní dobou) radost ze života, z přírody, ze společenství podobně smýšlejících lidí, hravost.
Sebedůvěra, poslušnost k řádu tábora (tady to smetí z toho klacku, co jste ořezal tady být nesmí!!!  Apřed teepee už vůbec ne!….mi řekla malá holka, co mě viděl prvně v životě…) usmál jsem se a vše úzkostlivě uklidil.
Anička přijela unavená, špinavá, ale neskutečně nadšená a zdálo se nám, že za ty dva týdny zase o kousek dospěla.

Skaut vede děti k samostatnosti, sebedůvěře, sebepoznání, poznání a úctě k přírodě a celému Stvoření, odhodlání překonávat překážky, poslušnosti, dodržování řádu (ať už denního nebo táborového) a mohl bych pokračovat.
Formace těla i ducha člověka tímto směrem a tímto způsobem je nejlepší přípravou pro život.

Díky vám všem, za to co pro naše děti děláte.“

Rodič č. 4.:

„O skautu jsme se dozvěděli ve škole. Už po první schůzce byla dcera nadšená.
Přiznám se, že mě zprvu zarazil nízký věk rádců (vedoucích). Měla jsem obavy, zda děti
zvládnou. Obavy se rozplynuly hned po první vícedenní výpravě. Nejenže všechny děti
přijely celé, ale jejich nadšené vyprávění nebralo konce.
Myslím, že v dnešní uspěchané době je skaut ideálním „kroužkem“.
Dětem se docela hodně věnuji, ale třeba morseovku a uzly mě nenapadlo je učit.
Na nespočetných výpravách se děti učí samostatnosti, využívají nabyté vědomosti a dovednosti v praxi formou her a soutěží.
Jsem ráda, že jsme tenkrát ten první školní den pozvánku na schůzku do skautu nevyhodili.“

150

PRO NOVÁČKY

Na jakou schůzku mám přijít? Družinové schůzky probíhají pravidelně každý týden. Jejich časy a věkové určení členek nalezneš zde.

Jak se mám přihlásit do oddílu? Poté, co navštívíš nějakou družinovou schůzku nebo kontaktuješ vedoucí oddílu a rozhodneš se mezi nás přihlásit, je třeba přinést vyplněnou a rodiči podepsanou členskou přihlášku. Tu dostaneš na družinovce přímo od rádců nebo ji najdeš také tady.

Kolik budu muset platit? Registrační poplatek na jeden školní rok činí 600 Kč. Jednotlivé akce (výlety, tábory a jiné) se platí zvlášť vždy podle charakteru akce.

Co si musím pořídit za vybavení? V sekci vybavení najdeš vše, co nosíme na schůzky i výpravy. Kromě toho je třeba si pořídit oddílové tričko (zakoupíte u nás za 200Kč) a skautský kroj. Dříve, než začneš kroj shánět, obrať se na rádkyni družinky nebo vůdkyni oddílu, které Ti s výběrem rády pomohou nebo Ti alespoň poradí, kde takový kroj sehnat.

V případě potřeby se neboj kontaktovat kohokoliv z vedení oddílu.

150